ในสินค้าฟิล์มกันรอยของ Gorilla จะมีหลอดใส ๆ แถมให้ทุกกล่อง…
Continue Read