นอกจากมือที่เราสัมผัสสิ่งต่างๆ และต้องล้างมือบ่อยๆ ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันแบคทีเรียแล้วนั้น

ช่วงโรคระบาดไวรัส COVID19 ก็ยังจะมีโทรศัพท์มือถือซึ่งขณะนี้เป็นเหมือนปัจจัยที่ 5 ของการดำรงค์ชีวิตทุกวันนี้

ดังนั้นอย่าลืมทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือของทุกคนกันด้วย เพราะโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอยู่ไม่น้อย

ไม่ว่าจะเป็นการวางตามโต๊ะหรือถือไปตามสถานที่ต่างๆ แถมโทรศัพท์มือถือยังสัมผัสผิวหนัง, มือ และใบหน้า ของเราบ่อย

และมากที่สุด ดังนั้นการทำความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมาก

การทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือง่ายๆดังนี้

1. ปิดโทรศัพท์  ถอดเคสออก

2. ใช้สเตคลีนเพื่อเช็ดทำความสะอาดคราบเลอะ รอบตัวเครื่อง โดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดให้สะอาด

3. ใช้ Cleaning Wipes เช็ดอีกรอบ **ห้ามใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลเช็ดโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลต่อสารเคลือบหน้าจอ

Oleophpbic coating 

4. หลังใช้งานโทรศัพท์มือถือควรเก็บไว้ในกระเป๋า อย่าวางบนโต๊ะ หรือตามที่ต่างๆ

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็ควรดูแลป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์

" ล้างมือ  กินร้อน ช้อนเรา และสวมหน้ากากอนามัย " พบแพทย์เมื่อเกิดอาการผิดปกติ มีน้ำมูก ไอ จาม หรือมีไข้

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ