Huawei

 • Gorilla Lite ฟิล์มกันรอยเลนส์กล้อง Huawei Mate 30 Pro

  Huawei ฿129 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกันรอยป้องกันเลนส์กล้องมือถือ เนื้อฟิล์มใส 99% ปกป้องโดยไม่ทำให้ลดคุณภาพของภาพถ่าย ป้องกันรอยขีดข่วนได้ระดับ 9H ป้องกันเลนส์กล้องแตกจากการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ เนื้อฟิล์มใสกว่า เคลือบผิวด้วยกระจก ทำให้ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าเนื้อฟิล์มทั่วไป

 • ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Huawei Mate 20 Pro

  Huawei ฿1,050 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกคุณสมบัติกาวเต็ม “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม ฟิล์มกระจกออกแบบเนื้อใส ไร้ขอบสี และ รูปทรงตัดเว้ารองรับเคสหลากรุ่นในท้องตลาด กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้งขอบใส 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอด และ ไฟยูวี 1 ชิ้น สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line@ Gorillath

 • ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Huawei Mate 30 Pro

  Huawei ฿1,050 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกกาว UV “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด

  เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม

  ฟิล์มกระจกออกแบบเนื้อใส ไร้ขอบสี และ รูปทรงตัดเว้ารองรับเคสหลากรุ่นในท้องตลาด

  กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ

  ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้งขอบใส 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอด และ ไฟยูวี 1 ชิ้น

  ⚠ สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม ⚠

  ⚠ หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line Gorillath⚠

 • ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Huawei P30 Pro UV

  Huawei ฿1,050 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกคุณสมบัติกาวเต็ม “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม ฟิล์มกระจกออกแบบเนื้อใส ไร้ขอบสี และ รูปทรงตัดเว้ารองรับเคสหลากรุ่นในท้องตลาด กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้งขอบใส 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอด และ ไฟยูวี 1 ชิ้น สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line@ Gorillath

 • ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Huawei P40 Pro UV

  Huawei ฿1,050 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกคุณสมบัติกาวเต็ม “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม ฟิล์มกระจกออกแบบเนื้อใส ไร้ขอบสี และ รูปทรงตัดเว้ารองรับเคสหลากรุ่นในท้องตลาด กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้งขอบใส 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอด และ ไฟยูวี 1 ชิ้น สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line@ Gorillath

 • ฟิล์มกระจกกันรอย 3D Real Curved สำหรับ Huawei Mate 20 (ไม่มีประกัน)

  Huawei ฿199 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย Gorilla รุ่น “3D Real Curved” สำหรับ Huawei ดีไซน์ลงขอบโค้งของเครื่องเพื่อปกป้องขอบโค้งด้านข้าง สินค้าทำมาจากกระจกนิรภัยกันรอยคุณภาพดีทั้งแผ่น ผ่านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต “อบสองรอบ” ( double tempered ) ทำให้ได้กระจกที่แข็งแกร่งกว่าเดิม 2 เท่า เคลือบสารช่วยลดรอยนิ้วมือ ป้องกันฝุ่น สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม

 • ฟิล์มกระจกกันรอย 3D Real Curved สำหรับ Huawei Mate 20X (ไม่มีประกัน)

  Huawei ฿199 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย Gorilla รุ่น “3D Real Curved” สำหรับHuawei ดีไซน์ลงขอบโค้งของเครื่องเพื่อปกป้องขอบโค้งด้านข้าง สินค้าทำมาจากกระจกนิรภัยกันรอยคุณภาพดีทั้งแผ่น ผ่านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต “อบสองรอบ” ( double tempered ) ทำให้ได้กระจกที่แข็งแกร่งกว่าเดิม 2 เท่า เคลือบสารช่วยลดรอยนิ้วมือ ป้องกันฝุ่น สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม

 • ฟิล์มกระจกกันรอย 3D Real Curved สำหรับ Huawei P20 (ไม่มีประกัน)

  Huawei ฿199 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย Gorilla รุ่น “3D Real Curved” สำหรับ Huawei ดีไซน์ลงขอบโค้งของเครื่องเพื่อปกป้องขอบโค้งด้านข้าง สินค้าทำมาจากกระจกนิรภัยกันรอยคุณภาพดีทั้งแผ่น ผ่านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต “อบสองรอบ” ( double tempered ) ทำให้ได้กระจกที่แข็งแกร่งกว่าเดิม 2 เท่า เคลือบสารช่วยลดรอยนิ้วมือ ป้องกันฝุ่น สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม

 • ฟิล์มกระจกกันรอย 3D Real Curved สำหรับ Huawei P20 Pro (ไม่มีประกัน)

  Huawei ฿199 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอย Gorilla รุ่น “3D Real Curved” สำหรับ Huawei ดีไซน์ลงขอบโค้งของเครื่องเพื่อปกป้องขอบโค้งด้านข้าง สินค้าทำมาจากกระจกนิรภัยกันรอยคุณภาพดีทั้งแผ่น ผ่านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต “อบสองรอบ” ( double tempered ) ทำให้ได้กระจกที่แข็งแกร่งกว่าเดิม 2 เท่า เคลือบสารช่วยลดรอยนิ้วมือ ป้องกันฝุ่น สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม

 • ฟิล์มกระจกกันรอย 3D กาวเต็ม สำหรับ Huawei Mate 20 Pro

  Huawei ฿1,090 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกกาวเต็ม ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้งที่มาอยู่มากมาย ได้แก่ การสัมผัสไม่ลื่น, เกิดฟองอากาศระหว่างติดตั้ง, การเกิดรุ้ง, กระจกที่แตกง่าย หรือ ฟิล์มหลุดลอกออกจากจอบ่อย ด้วยกาวทั่วแผ่นฟิล์มกระจก , วัสดุกระจกงานพรีเมี่ยม และ ออกแบบตัดขอบสำหรับรองเคสได้หลากรุ่นในตลาด จึงถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม ประกันตลอดอายุการใช้งานเคลมได้1ครั้ง

 • ฟิล์มกระจกกันรอย 3D กาวเต็ม สำหรับ Huawei P30 Pro

  Huawei ฿1,090 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกกาวเต็ม ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้งที่มาอยู่มากมาย ได้แก่ การสัมผัสไม่ลื่น, เกิดฟองอากาศระหว่างติดตั้ง, การเกิดรุ้ง, กระจกที่แตกง่าย หรือ ฟิล์มหลุดลอกออกจากจอบ่อย ด้วยกาวทั่วแผ่นฟิล์มกระจก , วัสดุกระจกงานพรีเมี่ยม และ ออกแบบตัดขอบสำหรับรองเคสได้หลากรุ่นในตลาด จึงถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม ประกันตลอดอายุการใช้งาน เคลมได้1ครั้ง

 • ฟิล์มกระจกกันรอยเต็มจอ (TG-Full) สำหรับ Huawei Mate 20 (ไม่มีประกัน)

  Huawei ฿250 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกเต็มจอ ตัดขอบโค้ง สำหรับผู้ต้องการหน้าจอเต็มแผ่น แต่ใช้ร่วมกับเคสได้ดี ไร้ปัญหาเรื่องเคสเด้งเพราะมีการออกแบบตัดขอบเว้าออก การสัมผัสเต็มเปี่ยม ลื่นไหลไม่มีสะดุด นอกจากนั้น Gorilla ยังเคลือบสารลดรอยนิ้ว ช่วยให้หน้าจอใสกว่าครั้งใด และ ลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ง่าย ในกล่องสินค้ามีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยติดตั้งครบครัน สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม

Shopping Cart