S23 SERIES

 • Sale! ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ S23 UltraQuick View

  ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ S23 Ultra

  S23 SERIES ฿525 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกคุณสมบัติกาวเต็ม “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด

  เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม

  ฟิล์มกระจกออกแบบเนื้อใส ไร้ขอบสี และ รูปทรงตัดเว้ารองรับเคสหลากรุ่นในท้องตลาด

  กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ

  ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้งขอบใส 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอด และ ไฟยูวี 1 ชิ้น

  ⚠ สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม ⚠

  ⚠ หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line Gorillath⚠

 • Sale! ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Privacy UV) สำหรับ S23 UltraQuick View

  ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Privacy UV) สำหรับ S23 Ultra

  S23 SERIES ฿525 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกคุณสมบัติกาวเต็ม “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด

  เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม

  กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ

  ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้ง 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอด และ ไฟยูวี 1 ชิ้น

  ⚠ สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม ⚠

  ⚠ หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line Gorillath⚠

 • ฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้อง Samsung S23 Ultra (Burnt Titanium)

  S23 SERIES ฿490 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกสำหรับเลนส์กล้อง ป้องกันการเกิดรอยบริเวณเลนส์กล้อง โดยไม่ลดคุณภาพของภาพถ่าย ป้องกันเลนส์กล้องแตกจากการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ ช่วยป้องกันฝุ่น กันละอองน้ำ และรอยจากของมีคม ติดตั้งง่ายทุกขั้นตอน

 • ฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้อง Samsung S23 Ultra (Gold)

  S23 SERIES ฿490 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกสำหรับเลนส์กล้อง ป้องกันการเกิดรอยบริเวณเลนส์กล้อง โดยไม่ลดคุณภาพของภาพถ่าย ป้องกันเลนส์กล้องแตกจากการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ ช่วยป้องกันฝุ่น กันละอองน้ำ และรอยจากของมีคม ติดตั้งง่ายทุกขั้นตอน

 • ฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้อง Samsung S23 Ultra (Green)

  S23 SERIES ฿490 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกสำหรับเลนส์กล้อง ป้องกันการเกิดรอยบริเวณเลนส์กล้อง โดยไม่ลดคุณภาพของภาพถ่าย ป้องกันเลนส์กล้องแตกจากการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ ช่วยป้องกันฝุ่น กันละอองน้ำ และรอยจากของมีคม ติดตั้งง่ายทุกขั้นตอน

 • ฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้อง Samsung S23 Ultra (Lavender)

  S23 SERIES ฿490 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกสำหรับเลนส์กล้อง ป้องกันการเกิดรอยบริเวณเลนส์กล้อง โดยไม่ลดคุณภาพของภาพถ่าย ป้องกันเลนส์กล้องแตกจากการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ ช่วยป้องกันฝุ่น กันละอองน้ำ และรอยจากของมีคม ติดตั้งง่ายทุกขั้นตอน

 • ฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้อง Samsung S23 Ultra (Phantom Black)

  S23 SERIES ฿490 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกสำหรับเลนส์กล้อง ป้องกันการเกิดรอยบริเวณเลนส์กล้อง โดยไม่ลดคุณภาพของภาพถ่าย ป้องกันเลนส์กล้องแตกจากการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ ช่วยป้องกันฝุ่น กันละอองน้ำ และรอยจากของมีคม ติดตั้งง่ายทุกขั้นตอน

 • ฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้อง Samsung S23 Ultra (Silver)

  S23 SERIES ฿490 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกสำหรับเลนส์กล้อง ป้องกันการเกิดรอยบริเวณเลนส์กล้อง โดยไม่ลดคุณภาพของภาพถ่าย ป้องกันเลนส์กล้องแตกจากการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ ช่วยป้องกันฝุ่น กันละอองน้ำ และรอยจากของมีคม ติดตั้งง่ายทุกขั้นตอน

 • ฟิล์มกันรอย Hydro UV Gel สำหรับ Samsung Galaxy S22 Ultra/S23 Ultra

  S22 SERIES ฿490 หยิบใส่ตะกร้า

  นวัตกรรมใหม่!! ฟิล์มกันรอยสำหรับมือถือจอโค้ง ที่ใช้เนื้อกาว UV Gel เพียงแค่ติด และอบด้วยไฟ UV Light กาวไม่เลอะไม่ไหลเข้าจุดสำคัญอย่างแน่นอน

  https://youtu.be/9S0lJed-Zrc

 • ฟิล์มกันรอย Privacy UV Gel สำหรับ Samsung Galaxy S22 Ultra/S23 Ultra

  S22 SERIES ฿490 อ่านเพิ่ม

  นวัตกรรมใหม่!! ฟิล์มกันรอยสำหรับมือถือจอโค้ง ที่ใช้เนื้อกาว UV Gel เพียงแค่ติด และอบด้วยไฟ UV Light กาวไม่เลอะไม่ไหลเข้าจุดสำคัญอย่างแน่นอน

  https://youtu.be/9S0lJed-Zrc

Shopping Cart

กรองตามราคา

Filter by Model