คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

บริษัทจะจัดส่งสินค้าหลังได้รับการแจ้งยืนยันการชำระเงิน ไม่เกิน 3-5 วัน (ภายในประเทศ) 

การใช้ CODE โปรโมชั่น

ลูกค้าสามารถกรอก Code โปรโมชั่นได้ในหน้าตะกร้า Cart ซึ่งเว็บไซต์จะแสดงส่วนลด หรือโปรโมชั่นที่ได้รับให้ก่อนการชำระเงิน ลูกค้าไม่สามารถใช้ Code โปรโมชั่นหลังชำระเงินได้ (เงื่อนไขต่างๆของโปรโมชั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด)

ช่องทางแจ้งยืนยันการโอนเงิน ลูกค้าที่เลือกชำระเงินแบบ โอนเงินเข้าบัญชี การส่งหลักฐานชำระเงิน

ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง e-mail onlinegorillath@gmail.com พร้อมแจ้งเลข  order no. หรือตอบกลับ e-mail order ที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ
หรือแจ้งผ่านทาง Facebook Messenger chat
หรือแจ้งผ่านทาง Line: @gorillath

การติดตามสถานะการจัดส่ง

หลังจากแจ้งยืนยันการชำระเงิน 1-2 วัน ลูกค้าจะได้รับ Tracking no. 

ขั้นตอนการเคลมสินค้า ที่เสียหายจากการจัดส่ง

1. แจ้งบริษัทภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า บริษัทจะนับจากวันที่บริษัทผู้จัดส่งแจ้งว่า นำส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
2. ลูกค้าจะต้องแจ้ง เลขที่รายการสั่งสินค้า (Order no.) และรูปถ่ายสินค้าที่เสียหาย มาที่ onlinegorillath@gmail.com หรือ Line: @gorillath เท่านั้น
3. บริษัทใช้เวลาตรวจสอบเรื่องเคลมประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงแจ้งผลการเคลมสินค้าให้ลูกค้าทราบ *การพิจารณาเคลมสินค้าของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. หากสามารถเคลมได้ บริษัทจะจัดส่งสินค้ารุ่นเดิมให้ภายใน 3-5 วัน
5. บริษัทไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสด ในกรณีเคลมสินค้า

เงื่อนไขอื่นๆ หากการจัดส่งสินค้าเกิดปัญหา

1. การส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า
2. ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า จะต้องมีผู้ชื่อรับสินค้า หากไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้าปฏิเสธที่จะรับสินค้าดังกล่าวและลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้
3. ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ และลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้า 50 บาท ก่อนการนำสินค้าส่งกลับให้ลูกค้าอีกครั้ง

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

กระจกกันรอยและฟิล์ม Gorilla ยินดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งแบบหน้าร้านและออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ Contact Us หรือ 083-676-1111

Shopping Cart