Galaxy Note 10 series

 • Gorilla Lite ฟิล์มกระจกเต็มจอ (TG-Full) for Samsung Note 10 Lite(ไม่มีประกัน)

  Galaxy Note 10 series ฿149 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มกระจกเต็มจอ ใช้ร่วมกับเคสได้ดี หน้าจอใส ติดตั้งเองได้ง่าย ในกล่องสินค้ามีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยติดตั้งครบครัน สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน

 • Sale! ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Note10Quick View

  ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Note10

  Galaxy Note 10 series ฿840 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกคุณสมบัติกาวเต็ม “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด

  เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม

  ฟิล์มกระจกออกแบบเนื้อใส ไร้ขอบสี และ รูปทรงตัดเว้ารองรับเคสหลากรุ่นในท้องตลาด

  กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ

  ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้งขอบใส 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอด และ ไฟยูวี 1 ชิ้น

  ⚠ สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม ⚠

  ⚠ หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line Gorillath⚠

 • Sale! ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Note10 MatteQuick View

  ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Note10 Matte

  Galaxy Note 10 series ฿840 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกคุณสมบัติกาวเต็ม “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด

  เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม

  ฟิล์มกระจกออกแบบเนื้อใส ไร้ขอบสี และ รูปทรงตัดเว้ารองรับเคสหลากรุ่นในท้องตลาด

  กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ

  ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้งขอบใส 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอด และ ไฟยูวี 1 ชิ้น

  ⚠ สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม และ บัตรประกัน 180 วัน ⚠

  ⚠ หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line Gorillath⚠

 • Sale! ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Note10 PlusQuick View

  ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Note10 Plus

  Galaxy Note 10 series ฿840 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกคุณสมบัติกาวเต็ม “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด

  เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม

  ฟิล์มกระจกออกแบบเนื้อใส ไร้ขอบสี และ รูปทรงตัดเว้ารองรับเคสหลากรุ่นในท้องตลาด

  กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ

  ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้งขอบใส 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอดและ ไฟยูวี 1 ชิ้น

  ⚠ สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม ⚠

  ⚠ หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line Gorillath⚠

 • Sale! ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Note10 Plus MatteQuick View

  ชุดฟิล์มกระจกกาวยูวี (Gorilla UV) สำหรับ Note10 Plus Matte

  Galaxy Note 10 series ฿840 หยิบใส่ตะกร้า

  ชุดฟิล์มกระจกคุณสมบัติกาวเต็ม “กอริลลายูวี” ออกแบบพิเศษมาเพื่อแก้ปัญหาของมือถือจอโค้ง ได้แก่ สัมผัสไม่ลื่นไหล , ฟองอากาศ , รุ้งบนจอ , กระจกแตกง่าย และ ฟิล์มเด้งหลุด

  เทคโนโลยีกาวสูตรพิเศษ เริ่มต้นจากสถานะเหลว และ แห้งติดจอ เมื่อฉายไฟรังสีอัลตร้าไวโอเล็ท (UV Backlight) เท่านั้น กาวจะไหลกระจายทั่วหน้าจอ แม้จอเครื่องจะโค้งขนาดใด ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ แผ่นฟิล์มกระจกติดหน้าจอแน่น ถือเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ปัญหาน้อยที่สุด ติดตั้งครั้งเดียว ตอบสนองการใช้งานเต็มเปี่ยม

  ฟิล์มกระจกออกแบบเนื้อใส ไร้ขอบสี และ รูปทรงตัดเว้ารองรับเคสหลากรุ่นในท้องตลาด

  กาวสูตรพิเศษเฉพาะจากกอริลลา เนื้อกาวใส และ ไม่หนืดเกินไป ช่วยให้กาวไหลกระจายทั่วทุกซอกมุมบนจอ และ ไม่ทิ้งสารตกค้างบนหน้าจอ

  ในชุดประกอบด้วย ฟิล์มกระจกโค้งขอบใส 2 ชิ้น , กาวยูวี 2 หลอด และ ไฟยูวี 1 ชิ้น

  ⚠ สั่งซื้อจาก Gorillath ของแท้แน่นอน พร้อมอุปกรณ์เสริม ⚠

  ⚠ หากยังไม่มั่นใจในการติดตั้ง แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางกอริลล่าผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line Gorillath⚠

 • Sale! ฟิล์มกันรอย Nano Glass สำหรับ Samsung Galaxy Note 10Quick View

  ฟิล์มกันรอย Nano Glass สำหรับ Samsung Galaxy Note 10

  Galaxy Note 10 series ฿440 หยิบใส่ตะกร้า

  3D NanoGlass” ทรงเต็มจอ แต่งขอบเว้ารองรับเคสหลายรุ่น เพิ่มแข็งแกร่งระดับ 9H ยืดหยุ่น และ ทนแรงขีดข่วนทุกประเภท ที่สำคัญไม่แตกร้าว วัสดุไม่ยืดย่น และ ไม่ขึ้นเหลืองหลังเวลาผ่านไป ส่วนกาวเต็มแผ่น สัมผัสแม่นยำ และ ออกแบบให้รองรับแสกนนิ้วมือใต้จอ ( ultrasonic fingerprint )

 • Sale! ฟิล์มกันรอย Nano Glass สำหรับ Samsung Galaxy Note 10 PlusQuick View

  ฟิล์มกันรอย Nano Glass สำหรับ Samsung Galaxy Note 10 Plus

  Galaxy Note 10 series ฿440 หยิบใส่ตะกร้า

  3D NanoGlass” ทรงเต็มจอ แต่งขอบเว้ารองรับเคสหลายรุ่น เพิ่มแข็งแกร่งระดับ 9H ยืดหยุ่น และ ทนแรงขีดข่วนทุกประเภท ที่สำคัญไม่แตกร้าว วัสดุไม่ยืดย่น และ ไม่ขึ้นเหลืองหลังเวลาผ่านไป ส่วนกาวเต็มแผ่น สัมผัสแม่นยำ และ ออกแบบให้รองรับแสกนนิ้วมือใต้จอ ( ultrasonic fingerprint )

 • Sale! ฟิล์มกันรอย Nano สำหรับ Samsung Galaxy Note 10Quick View

  ฟิล์มกันรอย Nano สำหรับ Samsung Galaxy Note 10

  Galaxy Note 10 series ฿360 หยิบใส่ตะกร้า

  3D Nano นวัตกรรมที่รวมทุกคุณสมบัติเด่น ๆ อยู่ในฟิล์มรุ่นนี้รุ่นเดียว ฟิล์มใสกาวเต็มแผ่น สัมผัสดีเยี่ยม วัสดุ PE Resin โครงสร้างยืดหยุ่น ปกป้องรอยขีดข่วน ระดับ 6H ( ซึ่งสูงกว่าฟิล์มทั่วไป ) และ ที่สำคัญไม่แตกร้าว ระยะเวลาการใช้งานนาน ไม่ยืดย่น เนื้อฟิล์มไม่ขึ้นเหลืองหลังเวลาผ่านไปสักพัก ติดตั้งง่ายไม่ทิ้งคราบบนจอ มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ

 • Sale! ฟิล์มกันรอย Nano สำหรับ Samsung Galaxy Note 10 PlusQuick View

  ฟิล์มกันรอย Nano สำหรับ Samsung Galaxy Note 10 Plus

  Galaxy Note 10 series ฿360 หยิบใส่ตะกร้า

  3D Nano นวัตกรรมที่รวมทุกคุณสมบัติเด่น ๆ อยู่ในฟิล์มรุ่นนี้รุ่นเดียว ฟิล์มใสกาวเต็มแผ่น สัมผัสดีเยี่ยม วัสดุ PE Resin โครงสร้างยืดหยุ่น ปกป้องรอยขีดข่วน ระดับ 6H ( ซึ่งสูงกว่าฟิล์มทั่วไป ) และ ที่สำคัญไม่แตกร้าว ระยะเวลาการใช้งานนาน ไม่ยืดย่น เนื้อฟิล์มไม่ขึ้นเหลืองหลังเวลาผ่านไปสักพัก ติดตั้งง่ายไม่ทิ้งคราบบนจอ มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ

 • Sale! ฟิล์มกันรอย TPU อ้อมหลัง สำหรับ Samsung Galaxy Note 10Quick View

  ฟิล์มกันรอย TPU อ้อมหลัง สำหรับ Samsung Galaxy Note 10

  Galaxy Note 10 series ฿312 หยิบใส่ตะกร้า

  ฟิล์มวัสดุ Thermoplastic Polyurethane ( TPU ) คุณภาพสูง โครงสร้างตัดพิเศษ “มีปีกทั้งสองข้างแปะยาวถึงด้านหลัง” ส่งผลให้สามารถรองรับการใส่เคสทุกแบบ แต่ยังคงสามารถป้องกันการขีดข่วน และ ซึมซับแรงกระแทกระดับ 5H นอกจากนั้น ด้วยรูปทรงที่มีปีก “เมื่อผู้ใช้ใส่เคส” แผ่นฟิล์มจะถูกตรึงแน่น ทำให้สัมผัสลื่นไหลกว่าครั้งใด และ ไร้ปัญหาฟองอากาศ ( Halo Effect ) เนื้อฟิล์มยังมีการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือ หรือ คราบน้ำมัน

Shopping Cart